11. H,O,N,C,Si,Ca,P

11. Vodík, kyslík, dusík, uhlík, křemík, vápník, fosfor Vodík – Hydrogenium H - nejrozšířenější prvek ve vesmíru - ve vodě a v živých organismech - bezbarvý, hořlavý plyn, bez chuti a zápachu - ve směsi se vzduchem exploduje Použití: - k výrobě dusíkatých hnojiv - amoniak - ke ztužování tuků - plnění balónů Kyslík – Oxygenium O - nejrozšířenější prvek na zemi, bezbarvý - používá se ve zdravotnictví, ke svařování kovů, v raketové technice Ozon – je tříatomová molekula kyslíku, která chrání život na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením Ozonová díra – úbytek ozonu ve stratosféře Dusík – Carbon C - plynný prvek - hlavní složka atmosféry 78% - základní složkou živé hmoty Použití: - hnojivo - k plnění obalů, aby výrobky nezvlhly – brambůrky - kapalný dusík – odstranění bradavic - výbušniny Uhlík – Carboneum C - základní prvek biosféry - součástí organických sloučenin - předměty, které ho obsahují, mají různé vlastnosti – dá se jimi psát, přiložit je do kamen, nosit je v prstenu, létat v nich do vesmíru, být v nich oblečen, řezat sklo, měřit čas Těžba uhlíku – grafit - tuha, diamant, fosilní paliva Křemík - Silicium Si - druhý nejrozšířenější prvek na Zemi - tvoří 28% zemské kůry, v nerostu křemen – SiO2, v písku, ve skle - 1 gram v kostech, chrupavkách, zubní sklovině Použití - k výrobě mikročipů, solárních článků - nejznámější sloučenina křemíku – silikon Silikony – mimořádně odolné vůči teplotám i tlakům, pružné, odpuzující vodu, nehořlavé látky - použití – zdravotnictví – hadičky, dudlíky, implantáty (prsní, šlachové, oční čočky), protézy nosů, ušních boltců, otiskovací hmoty v zubním lékařství Vápník – Calcium Ca - minerální prvek v těle - kosti a zuby - v mléce, kostech - hašené vápno – součást malty - sádra - skořápky a ulity - krápníky v jeskyních - vodní kámen Fosfor – Phosphorus P - minerální prvek v těle – kosti, zuby - zdroje fosforu – mléko, ryby, žloutek, luštěniny