12. Vazba there is, there are

12. Vazba there is, there are Vazba there is, there are vyjadřuje existenci nebo výskyt něčeho. Tato vazba se užívá často s určením místa nebo času. V češtině stojí určení místa nebo času na začátku věty, ale v angličtině na konci věty. There is a post office in our street. V naší ulici je pošta. There are two restaurants in our town. V našem městě jsou dvě restaurace. zápor se tvoří přidáním záporky not - there isn´t, there aren´t There isn´t bus stop opposite the theatre. Naproti divadlu není zastávka autobusu. There aren´t three parks in our town. V našem městě nejsou tři parky. otázka se tvoří přehozením slovosledu - Is there? Are there? Is there a bus stop near here? Je tady blízko autobusová zástávka? Are there two churches in the square? Jsou na náměstí dva kostely?