11. Popis cesty

11. Popis cesty Where is a hospital? Kde je nemocnice? How can I get to the railway station? Jak se dostanu na vlakové nádraží? Is this the right way to the bank? Je to správná cesta k bance? Can you tell me the way to the pos office? Můžete mi ukázat cestu k bance? Cross the street. Přejděte ulici. Turn left at the lights. Na semaforu zahněte doleva. Turn right on the corner. Na rohu zahněte vpravo. Go by bus. Jeďte autobusem.