5.Menu -pravidla pro tvorbu menu

PRAVIDLA PRO TVORBU MENU VÝZNAM PRAVIDEL Sestavíte-li menu, které uspokojí hosta, bude to mít pro váš podnik efekt: Ekonomický Propagační PRAVIDLA PRO SESTAVOVÁNÍ MENU 1. Nápaditost, a pestrost menu 2. Zohlednění požadavků na zdravou výživu 3. Neopomenutí porce čerstvé zeleniny a ovoce 4. Ryba se pro svou vydatnost nepovažuje za hlavní chod, nejčastěji nahrazuje teplý předkrm 5. Před hlavním chodem nepodáváme sladké pokrmy ani nápoje 6. Hlavní chod by měl být jen jeden, měl by být masitý se 2 přílohami (teplou a studenou) a přibližně uprostřed menu. 7. Nestřídat příliš často teploty pokrmů. 8. Neopakovat stejné základní suroviny. 9 Volit různé způsoby přípravy 10 Různé přílohy, výjimkou jsou jinak upravené brambory 11 Různá konzistence pokrmů 12 Smažené pokrmy a vydatné omáčky jen na přání hostů 13. Barvy pokrmů se mají střídat, doplňovat a harmonizovat s přílohami a ozdobami 14. Menu je jednotné pro celou společnost, výjimku tvoří: děti, nemocní 15 Při tvorbě menu pro určité profese brát ohled a myslet na to, že některé profese nemusí konzumovat své výrobky nebo úlovky například: Cukráři nekonzumují sladké Rybáři nejedí ryby atd. 16 Aperitiv, káva a digestiv se nezapočítávají do počtu chodů v menu. 17. Používat správné a jednotné názvosloví, hlavně při přepisu do cizího jazyka, pozor na pravopis.