28. Chemické složení živých organismů

Chemické složení živých organismů • VODA + SUŠINA • PRVKY - biogenní prvky = podílejí se na stavbě organismu  makrobiogenní prvky - C,H,O,N,S,P  mikrobiogenní prvky - Ca,Na,K,Cl,Mg  stopové prvky - Zn,Fe,Si,Cu • SLOUČENINY o anorganické - voda, soli o organické - cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kyseliny - DNA, RNA