26. Organické sloučeniny v běžném životě

Organické sloučeniny v běžném životě Co tankujeme? Za posledních 20 let se počet aut zdvojnásobil V roce 2003 jezdilo téměř 4 miliony osobních aut Benzin – směs kapalných uhlovodíků, 5-11 atomů uhlíku - směs vysoce hořlavá, zdraví škodlivá, poškozuje ledviny a játra - vyrábí se destilací ropy a procesem krakování - čistý benzín má nízké oktanové číslo – přidávají se antidetonační přísady – už né olovo Natural 95, 98 - míra kvality benzínu, oktanové číslo Motorová nafta – destilací ropy, 12-22 atomů uhlíku - zdraví škodlivá látka Diesel – upravuje se snížením obsahu síry, přidání látek proti rezivění Průkopníci automobilismu – konec 19 st. – Henry Ford, Armand Peugeot, Karl Benz, Rudolf Diesel, Adam Opel, Václav Laurin, Václav Klement Spalování benzínu – vzniká CO2, CO, oxidy dusíku – škodlivé Automobilové katalyzátory – převádějí škodlivé plyny na produkty, které méně zatěžují životní prostředí Spalování nafty – obsahuje podíl síry, vznik oxidu siřičitého, sírového – dráždí dýchací cesty, kyselé deště, karcinogenní uhlovodíky Úkol: 1)Zamyslete se nad tím, proč jsou organizovány „Dny bez aut“. 2) Co znamená pojem alternativní? 3) Napište referát o automobilismu.