25. Názvosloví organických sloučenin

Názvosloví organických sloučenin Alkany – jsou to nasycené uhlovodíky – obsahují jen jednoduché vazby - koncovka - an - C1 – C4 –plyny, C5 – C17 – kapaliny, C17 – tuhé látky Zástupci Methan – je to hlavní součást zemního plynu – jeho směs se vzduchem po zapálení exploduje – nebezpečí výbuchu v dolech!! - součást bioplynu – zisk rozkladem zemědělských a městských produktů Využití : - palivo, výroba oxidu uhličitého, vodíku, acetylenu a sazí (ty lze využít v gumárenství). - ve směsi s kapalným kyslíkem – palivo raketových motorů. Ethan, propan, butan – jsou také v malých množstvích přítomny v zemním plynu Využití: - směs propanu a butanu – chemické palivo, palivo automobilů, propan-butanové bomby (na vaření).