23. Uhlovodíky a jejich deriváty

Dělení organických sloučenin Organické sloučeniny dělíme na: uhlovodíky deriváty uhlovodíků Uhlovodíky • jsou organické sloučeniny, které se skládají jenom z atomů C a H alkany, alkeny,alkyny cykloalkany, cykloalkeny,cykloalkyny Deriváty uhlovodíků • náhradajednoho nebo více vodíků jiným prvkem nebo skupinou prvků • podle charakteristické skupiny je rozdělujeme na halogenderiváty hydroxyderiváty alkoholy fenoly ethery karboxylové sloučeniny