22. Uhlovodíky

Organická chemie = chemie sloučenin uhlíku (dnes asi 12 miliónů), kromě CO a CO2 • C může neomezeně tvořit řetězce • uhlík je v organických sloučeninách vždy čtyřvazný • organická chemie studuje vlastnosti, strukturu těchto látek • organické látky tvořeny jen několika prvky - C, H, O, N, S, P Další prvky: síra, halogeny (chlor), fosfor Vlastnosti organických sloučenin: • citlivé vůči světlu a teplu • snadno těkavé a hořlavé. • jejich roztoky jsou většinou elektricky nevodivé Organické sloučeniny se vyrábějí většinou ze surovin organického původu - - uhlí, ropa, zemní plyn, dřevo, pryskyřice a různé rostlinné a živočišné zemědělské produkty Např. tuky se získávají z plodů rostlin, z těl zvířat plasty z uhlí, z ropy a ze zemního plynu škrob z brambor a kukuřice cukr z cukrové řepy a z cukrové třtiny atd.