21. Vlastnosti atomu uhlíku

Uhlík – Carboneum C - prvek mnoha tváří, základní prvek biosféry - součástí organických sloučenin - předměty, které ho obsahují, mají různé vlastnosti – dá se jimi psát, přiložit je do kamen, nosit je v prstenu, létat v nich do vesmíru, být v nich oblečen, řezat sklo, měřit čas Těžba uhlíku – grafit, diamant, fosilní paliva Formy uhlíku – tuha – grafit - diamant – nejtvrdší známý nerost, bezbarvý, nebo namodralý – klenoty, čipy, procesory briliant je vybroušený diamant dle pravidel Uhlí – je hnědočerná až černá hořlavá hornina s vysokým obsahem uhlíku (až 95%) - antracit – nejstarší uhlí - černé uhlí – vznikalo v době před 300-365 miliony let - hnědé uhlí – obsahuje méně uhlíku a má nižší výhřevnost - lignit – nejmladší druh hnědého uhlí