20. Vybrané anorganické sloučeniny v praxi

Voda H2O - je chemická sloučenina vodíku a kyslíku - je základní podmínkou pro existenci života na Zemi - bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá - v přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném, v kapalném a v plynném - je to rozpouštědlo - lidské tělo obsahuje 60% vody a rostliny až 80 % vody - už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná, na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. - je nejdůležitější surovinou všech průmyslových odvětví SODÍK - Na Chlorid sodný - NaCl – kuchyňská sůl (nerost halit) Hydroxid sodný – NaOH – louh – čištění odpadů, k výrobě mýdla , plastu 2 Na + 2 H2O 2 NaOH + H2 Dusičnan sodný - NaNO3 – čilský ledek – ke konzervaci, nebo hnojivo DRASLÍK – K Hydroxid draselný - KOH – k výrobě mýdel Uhličitan draselný - K2CO3 – k výrobě skla, barev, mýdel Dusičnan draselný KNO3 – ledek draselný – ke konzervaci, ve výbušninách, v hnojivech