17. Vybrané prvky v běžném životě

Hořčík, vápník Hořčík Mg - obsažen v minerálních vodách - součástí chlorofylu - k výrobě slitin – dural (Mg, Al, Cu, Mn) – lehký, pevný – rámy na kola, součásti letadel, trubky Vápník Ca - v mléce, kostech Hydroxid vápenatý – hašené vápno – součást malty Síran vápenatý – sádra Uhličitan vápenatý – v přírodě nerost kalcit, hornina vápenec - skořápky a ulity - krápníky v jeskyních - vodní kámen Tvrdost vody - tvrdá voda – obsahuje soli vápníku a hořčíku Negativní účinky - voda chuťově méně příjemná - riziko atopických ekzémů – vyšší vysušování kůže - tvorba vodního kamene - zvyšuje se doba vaření - vznik těchto solí zvyšuje spotřebu pracích a mycích prášků