15. Hydroxidy

Hydroxidy - tříprvkové sloučeniny - vodík a kyslík + kov - ve vzorcích skupina – OH - silné žíraviny - při práci nutno používat ochranné pomůcky První pomoc – omývat proudem studené vody Hydroxid sodný – louh - NaOH - bílá, pevná, ve vodě dobře rozpustná látka Použití - při výrobě papíru, mýdel, plastů - k čištění zaneseného odpadu Hydroxid draselný KOH Použití - výroba mýdla - barvení textilu Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 - hašené vápno Použití - výroba malty - hnojivo