14. Kyseliny

Kyseliny Žíraviny - leptají sliznice, poškozují kůži - první pomoc – opláchnout proudem vody plus zásada jedlá sůl, mýdlo Druhy kyselin Bezkyslíkaté - vodík prvek HBr, HCl, HI, HF Kyselina chlorovodíková HCl - obsažena v žaludeční šťávě – 0,3% – k čištění klozetových mís, kovů, k výrobě barviv, plastů, léčiv Kyslíkaté – vodík, prvek, kyslík Kyselina sírová (H2SO4)- vitriol - nejdůležitější kyselina - bezbarvá, olejovitá kapalina - žíravina, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) - reaguje téměř se všemi kovy kromě olova, zlata, platiny a železa Použití: 1. výroba průmyslových hnojiv 2. výroba chemikálií 3. výroba plastů 4. výroba léčiv 5. výroba barviv 6. výroba výbušnin 7. papírenský průmysl 8. textilní průmysl 9. zpracování ropy 10. náplň do akumulátorů Kyselina dusičná HNO3 - výroba hnojiv, plastů, výbušnin, barviv, léků Nikdy se nesmí lít voda do kyseliny!!