13. Oxidy

Oxidy - sloučeniny kyslíku s prvky oxygenium – kyslík Kyslík - nejrozšířenější prvek na zemi, bezbarvý - používá se ve zdravotnictví, ke svařování kovů, v raketové technice Ozon – je tříatomová molekula kyslíku, která chrání život na Zemi před škodlivým ultrafialovým zářením Ozonová díra – úbytek ozonu ve stratosféře, zejména účinkem freonů (atomy floru a chloru) – zakázané používat Nejznámější oxidy Oxid uhličitý CO2 – obsažen v objemu 0,03 % ve vzduchu Vzniká hořením uhlí C+O2 → CO2 Vzniká při dýchání Použití: k sycení nápojů, náplň hasicích přístrojů, suchý led – chladivo, k výrobě kypřících prášků - Reaktant při fotosyntéze - Skleníkový plyn Oxid uhelnatý CO - vzniká nedokonalým spalováním paliv - prudce jedovatý Oxid křemičitý SiO2 - nerost křemen, součást písků, pískovců, žuly - stavebnictví – písek, výroba skla