12. Názvosloví anorganických látek

Názvosloví anorganických sloučenin - značky a názvy prvků - skupiny prvků: 1. kyseliny 2. halogeny 3. soli 4. oxidy 5. hydroxidy - názvy sloučenin: - oxidy: -ný,-natý, -itý,-ičitý, -ičný/-ečný,-ový,-istý, -ičelý ZnO - oxid zinečnatý NaOH - hydroxid sodný Ca(OH)2 - hydroxid vápenatý - kyseliny: -ná,-natá, -itá, -ičitá, -ičná/-ečná, -ová,-istá, -ičelá H2SO4 - kyselina sírová - soli: - -nan,-natan, -itan,-ičitan, -ečnan (ičnan), -an,-istan, -ičelan NaCl - chlorid sodný CaCO3 - uhličitan vápenatý