11. Vlastnosti anorganických látek

ANORGANICKÁ CHEMIE - věda o složení, vlastnostech a použití anorganických látek - anorganické látky - všechny chemické prvky, anorganické sloučeniny - anorganické sloučeniny - sloučeniny všech prvků s výjimkou většiny sloučenin uhlíku SKUPINY 1. kyseliny 2. halogeny 3. soli 4. oxidy 5. hydroxidy Polarografie • Rtuťová kapková elektroda je základem přístroje polarografu - k určení různých látek v roztocích - metoda dostala název polarografie - vypracoval ji profesor Jaroslav Heyrovský Jaroslav Heyrovský - (1890 – 1967 - první profesor fyzikální chemie na Karlově universitě - obdržel jako první Čech Nobelovu cenu za chemii v roce 1959