10. Chemická reakce, rovnice

Chemické reakce - proces, při kterém dochází ke změně chemické struktury látek - výchozí látky se mění v jiné produkty - produkty pak mají jiné vlastnosti než výchozí látky - popisujeme pomocí chemických vzorců 2H2 + O2 ® 2 H2O H2O + CO ® CO2 + H2 - reaktanty (výchozí látky) produkty (nově vzniklé látky) - Zákon zachování hmoty: počet a druh atomů v reaktantech musí být stejný jako počet a druh atomů v produktech. Chemické reakce dělení: • Syntéza – slučování 2H2 + O2 ® 2H2O • Analýza – rozklad CaCO3 → CaO + CO2 Substituce – nahrazování Na + 2HCl ® NaCl + H2 • Hoření - prudká oxidace CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O