9. Chemická symbolika

Chemická symbolika - ještě v 18. století se používaly staré alchymistické symboly – kreslené značky - konec 18. Století – A. Lavoisier zavedl symboly a písmena - J. Dalton – symboly + kroužky - 1811 – J. Berzelius – symboly nahradil začátečními písmeny latinského názvu prvku Symboly nebezpečných látek - -nebezpečné chemické látky jsou označovány výstražnými symboly podle svých nebezpečných vlastností