6. Výpočty v chemii

Výpočty v chemii Pomocí výpočtů z chemických rovnic vypočítáváme hmotnost výchozí látky nebo hmotnost produktu. Při výpočtech mají význam čísla uvedená před značkami. Chemická rovnice fotosyntézy 6 CO2 + 12 H2O + světelná energie → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O