4. Chemické prvky a sloučeniny

Chemické prvky Prvek je látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem. Chemický prvek charakterizuje: • Každý prvek má : ● český název ● latinský název ● značku – jednopísmenná – K, C, N, H – dvoupísmenná – Br, Ca, Mg Chemické sloučeniny • je látka tvořená z atomů alespoň dvou různých prvků • takto vzniklá částice je molekulou • její složení vyjadřuje sumární chemický vzorec • Př: H2O, CO2