3. Vlastnosti chemických látek

3. Vlastnosti chemických látek Chemicky čistá látka • má v celém svém objemu stejné složení • Jsou to: 1. prvky (N, P, K) 2. sloučeniny (CO2) mají stálé fyzikální a chemické vlastnosti Fyzikální vlastnosti chemický čistých látek • skupenství • barva, lesk • hustota • elektrická a tepelná vodivost • teplota tání a varu • tvrdost • vůně, zápach Chemické vlastnosti Zjišťujeme je při chemických reakcích. Příklady: • schopnost slučovat se s jinými prvky • schopnost rozkládat se • způsob reakce látky s kyselinami • schopnost hořet • výbušnost