2. Chemické látky

2. Chemické látky Anorganické látky – minerální, neústrojné Organické látky – ústrojní 1. Přírodní – živočišné (tuky, ropa) a rostlinné (cukr, uhlí) 2. Připravené uměle – plasty, léky, barviva, některé vitamíny Rozdělení látek: Podle skupenství - plynné - kapalné - pevné Podle původu: - přírodní - ropa, minerální voda - umělé - kyselina sírová Rozdělení látek podle složení: 1. SMĚSI – většina látek přírodních – vzduch, voda 2. CHEMICKÝ ČISTÉ LÁTKY – látky umělé vyrobené v chemickém průmyslů - kyselina sírová, dusík, destilovaná voda