2. Chemické látky

Anorganické látky – z neživé přírody - voda, vzduch, horniny, nerosty Organické látky – součástí živých organismů 1. Přírodní – živočišné (tuky, ropa) a rostlinné (cukr, uhlí) 2. Uměle vyrobené – plasty, léky, barviva, některé vitamíny Dělení látek: - podle skupenství - pevné, kapalné, plynné - podle složení - směsi - homogenní, heterogenní - čisté látky (dají se zapsat chemickým vzorcem)