1. Úvodní hodina

Úvodní hodina Seznámení s učivem 1. Obecná chemie 2. Anorganická chemie 3. Organická chemie 4. Biochemie