5. Meziválečné období

Meziválečné období Od listopadu 1918 - do srpna 1939 První republika 28. říjen 1918 – 30. září 1938 přijetí Mnichovské dohody 28. 10. 1918 vznik Československa - základem demokratická koncepce - 1920 – první ústava Probíhá – modernizace, rozvoj hospodářství, energetiky, elektrotechniky, chemie - byl slavnostně sesazen rod Habsburků - Baťovy závody ve Zlíně - pátečníci – osobnosti První republiky, kteří se scházeli každý pátek na Pražském hradě u T.G. Masaryka (Karel Čapek) Tomáš Garrigue Masaryk – prezident Karel Kramář – předseda vlády Edvard Beneš – ministr zahraničí Milan Rastislav Štefánik – ministr vojenství Druhá republika 1. října 1938 – 14. března 1939 Mnichovská dohoda – 30. 9. 1938 – o nás bez nás – dohoda mezi Francií, Německem, Itálií a Velkou Británií o zabrání pohraničí Čech Německem 21. 9. 1939 vydal Hitler tajnou směrnici o likvidaci zbytku Česka Mnichovská dohoda – důsledky - územní ztráty + ztráty na obyvatelích - ztráty ekonomické, ztráta pevností i výstrojí - pohraničí rozděleno – zabráno - omezení demokracie – demokraté pronásledováni Druhá republika - trvala pouze 167 dní - prezident E. Beneš abdikoval 5.10.1938 a odletěl do Británie - Emil Hácha zvolen prezidentem 30.11.1938 - Průmysl, opevnění - vše bylo ztraceno - desetitisíce uprchlíků z pohraničí - stát začal kopírovat italský fašistický model - Wermacht zabírá české pohraničí 15. 3. 1939 německá armáda obsazuje zbytek Čech 16. 3. 1939 Hitler na Pražském hradě