9.-10. Some, any, no

9.-10. Some, any, no SOME - nějaký, některý - používá se v kladných větách I have some biscuit. - Mám nějakou sušenku. Some children love sport. - Některé děti milují sport. ANY - nějaký, některý - používá se v otázce Do you have any car? Máš nějaké auto? Does he play any game? Hraje nějakou hru? NO - žádný, ANY - žádný - používá se v záporné větě I haven´t got any money. Nemám žádné peníze. I have got no money. Nemám žádné peníze. V anglické větě smí být pouze jeden zápor.