8. Vyjádření mnoho, málo

8. Vyjádření mnoho , málo Mnoho, hodně KLADNÉ VĚTY a lot of, lots of Nerozlišuje se, zda jsou podstatná jména počitatelná nebo nepočitatelná, např. mnoho měst - a lot of towns, mnoho studentů - lots of students ZÁPOR a OTÁZKA many u počitatelných podstatných jmen, např. hodně přátel - many friends much u nepočitatelných podstatných jmen, např. hodně času - much time How much work have you got? Kolik máš práce? - nepočitatelná How many children have you got? Kolik máte dětí? - počitatelná