Vrata a vrátka

11) Vrata a vrátka Vrata jsou obvykle : • Jednokřídlová • Dvoukřídlová • Dvoutřetinová Osazují se buď do zděných sloupků, nebo do ocelových sloupů. Vrátka jsou pouze jednokřídlová, přičemž se také vyrábějí se společným středním sloupkem a vraty dvoukřídlovými. Podle druhu oplocení se používají vrata i vrátka bez ostnatého drátu nebo s ostnatým drátem. Vrátka z ocelových trubek Tento typ je z ocelových trubek Ø 38 x 2, výplň z ocelového plechu tloušťky 1,3 až 1,5 mm a příčky z ocelových trubek Ø28 x 2 mm. Sloupky jsou z ocelových trubek 80 x 3 mm a jsou opatřeny točnou a objímkou na jedné straně a zapadacím plechem pro zámek na druhé straně. Kotví se do betonových patek. Vyrábějí se o rozměrech 1000 x 1650 cm a 1000 x 2050 cm. Vrata dvoukřídlá z ocelových trubek Jsou z ocelových trubek Ø38 x 2 až 63 x 2 podle šířky B. Výplň vrat je z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm, příčky z trubek Ø28 x 2 mm a 33 x 2 mm ( ČSN 42 5719 ). Křídla se osazují na sloupky Ø 102 až 150 x 3 mm, které jsou opatřeny závěsy. Křídlo vrat bez zámku je opatřeno zápěrnou tyčí z kruhové oceli a uprostřed vrat je zarážka křídel z ploché oceli. Vyrábějí se o rozměrech 2400 x 1650, 3300 x 1650, 2400 x 2050, 3300 x 2050 a 6200 x 2050 mm. Sloupky se kotví do betonových patek. Ocelová vrata a dvířka se uzamykají dozickým nebo vložkovým zámkem, který je zakryt v plechovém krytu z ocelového plechu tloušťky 1,3 mm. Mají kliky se štítky, nebo kliky se štíty a knopkem. Vrata dvoutřetinová Jsou to dvoukřídlová vrata s brankou se zámkem na jedné třetině vrat a dvoutřetinové křídlo se zápěrnou tyčí na straně druhé, která slouží k vjezdu. Vyrábí se na přání zákazníka k malým obytným budovám a vilkám. Vrata a vrátka z ocelových trubek Mají – li společný střední sloupek, jsou téhož provedení jako samostatně používaná vrata a vrátka, jen střední sloupek je společný pro vrata a vrátka a je opatřen příslušnými závěsy. Je stejných rozměrů jako vrata dvoukřídlová, ovšem zvětšená o 1000 mm pro branku ( např. 1000 x 2400 x 1650 mm ). Všechna vrata a vrátka mohou mít podle druhu oplocení úpravu pro ostnatý drát. Potom se výška H prodlužuje o 500 mm a je upravena pro upevnění tří pramenů ostnatého drátu na křídla vrat i sloupky. Místo trubkové výplně vrat a vrátek může být také výplň ze strojového nebo žebérkového pletiva, které je upevněno na křídlech v rámu z ocelové tyče Ø 12 mm.