16.-17. Perfektum sloves pravidelných

16. – 17. Perfektum sloves pravidelných Perfektum se tvoří podle vzorce: tvar pomocného slovesa haben / sein v přítomném čase + příčestí minulé příčestí minulé: – tvoří se přidáním předpony ge- před sloveso a koncovky -t nebo -tet za kořen slovesa machen gemacht kochen gekocht fragen gefragt antworten geantwortet warten gewartet spielen gespielt sagen gesagt Ich habe gemacht. Du hast gemacht. Er hat gemacht. Wir haben gemacht. Ihr habt gemacht. Sie haben gemacht. Použití pomocného slovesa sein - u sloves, která vyjadřují pohyb – fahren, laufen - nepravidelná slovesa Úkol: Přeložte věty do německého jazyka: 1. V neděli jsme hráli fotbal. 2. Sandra vařila rajskou omáčku s knedlíkem. 3. Co jsi říkal? 4. Dělali večeři. 5. Čekala jsem u kina.