4. Slovní zásoba 5. lekce

4. Slovní zásoba 5. lekce above - nad ant - mravenec autumn - podzim bake - péct bath - vana, koupel have a bath - koupat se bilberry - borůvka boy - kluk, chlapec cake - koláč child - children - dítě, děti clean - čistit, uklízet comfortable - pojodlný daughter - dcera dining room - jídelna floor - podlaží, poschodí important - důležitý kitchen - kuchyň mess - nepořádek opposite - naproti party - večírek prepare - připravit ring - zvonit sofa - pohovka tooth- teeth zub, zuby view - pohled, výhled visitor - návštěvník wardrobe - šatní skříň wash up - umývat nádobí