5. Nepřesnosti při měření

Nepřesnosti při měření Při měření dochází k nepřesnostem a chybám, které vznikají z více důvodů a příčin. Jedná se zejména o: - nerovnosti na měřeném předmětu (obrobku) např. přilnutými třískami, prachem, výronky - nepřesností měřidla, např. opotřebením, vůlí, poškozením měřidla - chybou v poloze měřidla při měření - úchylkou vzniklou nadměrným tlakem na měřidlo při měření a pod. - chybou vzniklou při odečítání z měřidla špatným úhlem pohledu (tzv. chyba z paralaxy) a pod. - vlivem teploty obrobku (u přesných výrobků) a pod. Chyby vznikají i z jiných příčin např. nedostatečným osvětlením, únavou pracovníka, nezkušeností. Praxí a teoretickými znalostmi lze tyto chyby odstranit, a tak lze zvýšit kvalitu výroby. Také je velmi důležité znát konstrukci alespoň těch nejpoužívanějších měřidel, a řádně se seznámit s jejich používáním. V dílenské praxi je takovým měřidlem posuvné měřítko (posuvka)