Dveře

10 ) Dveře Dveře se dělají : • jednoduché, • dvojité • zdvojené, podle počtu křídel se vyrábějí dveře. • jednokřídlové, • dvoukřídlové vícekřídlové. Podle použitého materiálu mohou být : • dveře dřevěné • kovové, • celoskleněné. Podle způsobu otevírání rozeznáváme dveře : • otočné, • kývavé, • posuvné, • skládací • zvláštní Názvosloví vidíme na následujícím obrázku, kde : 1. Stojka 2. Nadpraží 3. Práh 4. Závěsy 5. Horní vlys 6. Svislý vlys 7. Výplň 8. Dolní vlis Levé dveře mají při zavřených dveřích závěsy viditelné po levé straně. Jim také patří levý zámek. Hlavní částí dveří jsou zárubeň a křídla. Zárubeň může být tesařská, fošnová, rámová nebo ocelová. Hrubá tesařská zárubeň je stará konstrukce, na kterou bylo třeba mnoho dřeva, průřezu 8/10 cm nebo 8/16 cm, a ještě hoblovaná prkna na obložení ( deštění ) stojek i nadpraží a vytvoření polodrážky pro křídlo. Fošnová zárubeň je již hoblovaná a opatřena polodrážkou pro dosedání křídla. Spotzřeba dřeva je menší o obložení, vyžaduje však dobré a vyschlé dřevo, trpí vlhkostí zdiva, kroutí se a praská. Ocelová zárubeň je dnes nejpoužívanější. Její průřezy jsou vylisovány z ocelového plechu 1,8 mm tlustého. Osazují se při vyzdívání. Hloubka zárubní bývá 5, 10, a 15 cm, podle umístění v příčce nebo ve zdi. Rámová zárubeň se používá u vchodových dveří a osazuje se do rovného nebo zalomeného ostění. Upevňuje se lavičníky. Podle konstrukce dveřního křídla mohou být dveře :  Hladké  Rámové  Prkénkové Pro podřadné prostory jsou pak dveře :  Svlakové a sbíjené  Pro dřevníky dveře laťové Pro zasklívání oken a dveří se používá plochého taženého skla 2 mm tlustého, pro tabule větších rozměrů 3 mm. Rozměry dveří se kotují ve stavebních výkresech na ose dveří a udávají se jmenovitými rozměry představující světlou šířku ( v čitateli ) a světlou výšku od povrchu podlahy ( ve jmenovateli ). Například 80 / 197 cm jsou nejběžnější dveře v bytech. U dveří v zasklených stěnách se ještě udávají na kotovací čáře skladebné rozměry otvoru ve zdivu. U dveří s nadsvětlíkem se ve jmenovateli připíše k výšce i výška nadsvětlíku.