4. Postup při měření

Postup při měření Vždy měříme vhodným měřidlem. Naměřený rozměr porovnáme s rozměrem požadovaným např.na výkresu. Naměřenou hodnotu zjistíme odečtením ze stupnice měřidla -např. z ocelového měřítka, posuvného měřítka, mikrometru, úhloměru. Naměřená hodnota se udává číselnou hodnotou a jednotkou. Naměřená hodnota = číselná hodnota x jednotka (rozměr) = (číslo) (mm....) Příklad postupu měření Údaj na technickém výkresu (určitý rozměr výrobku) se označuje jako JMENOVTÝ rozměr. Takový rozměr však nemůže být nikdy přesně dodržen - proto se stanovují rozměry MEZNÍ, mezi nimiž musí být SKUTEČNÝ rozměr - tedy naměřená hodnota - pak je výrobek použitelný. Pokud naměřená hodnota - SKUTEČNÝ rozměr neleží mezi MEZNÍMI rozměry pak je výrobek vadný (zmetek)