6. Měření délek

Měření délek Nejčastější měřidla jsou : posuvná měřítka, dále mikrometry, hloubkoměry, posuvná měřítka Posuvná měřítka měří s přesností 0,1 mm; 0,02 mm nebo 0,05 mm. Měří vnější i vnitřní rozměry a hloubku Základní posuvné měřítko má hlavní a vedlejší stupnici (nonius), měřící ramena a hloubkoměr. Na hlavní stupnici se odečítají milimetry, na vedlejší - nonické stupnici zlomky milimetru. Nakreslete a popište posuvné měřítko!