5. Periodická soustava prvků

Periodická soustava prvků Chemické prvky jsou uspořádány v periodické soustavě - dle protonové čísla Dmitrij Ivanovič Mendělejev - uspořádal v roce 1869 prvky do tabulky - vodorovné řádky – periody - svislé sloupce – skupiny Periodický zákon: Prvky, které jsou v PSP pod sebou, mají podobné vlastnosti Některé skupiny prvků získaly svoje vlastní názvy: • I.A skupina - alkalické kovy • II.A skupina - kovy alkalických zemin • VI.A skupina - chalkogeny • VII.A skupina - halogeny • VIII.A skupina - vzácné plyny Prvky v PSP - kovy, nekovy, polokovy Kovy - většina prvků v PSP – pevné skupenství (1 výjimka Hg), vedou teplo i elektrický proud Nekovy – prvky plynného, kapalného i pevného skupenství, jsou křehké, nevedou teplo, ani elektrický proud Polokovy – vzhledem připomínají kovy, ale vlastnostmi spíš nekovy