4. Prvky a sloučeniny

Prvky a sloučeniny Prvek - chemická látka složená z atomů se stejným protonovým číslem - hromada atomů stejného typu, např. železo Chemické sloučeniny - chemické látky sloučené z dvou či více různých prvků - zapisujeme je chemickými vzorci, který nám udává z jakých atomů je molekula složena Voda H2O – dva atomy vodíku a jeden kyslíku vlastnosti – bezbarvá kapalina - bez chuti, bez zápachu - v silné vrstvě má namodralou barvu - vodní pára a led mají větší objem než voda v kapalném skupenství Existují prvky, které nevytvářejí vůbec žádné sloučeniny – vzácné plyny - helium, neon, argon, xenon, radon, krypton