3. Atomy a molekuly

Atom - je základní stavební jednotka hmoty, skládá se z jádra a obalu -v jádře jsou protony a neutrony p+, n0 - v obalu atomu jsou elektrony, e- Protonové číslo – počet protonů v jádře - vlevo dole před značkou prvku Nukleonové číslo – počet protonů a neutronů Elektrony v obalu rozmístěny do vrstev, nejvzdálenější vrstva od jádra má název valenční vrstva Molekula - je částice složená ze dvou či více atomů - z molekul je složena většina chemických látek