Zárubně

9) Zárubně Hlavní částí dveří jsou zárubeň a křídla. Zárubeň může být  tesařská,  fošnová,  rámová  ocelová. Hrubá tesařská zárubeň je stará konstrukce, na kterou bylo třeba mnoho dřeva, průřezu 8/10 cm nebo 8/16 cm, a ještě hoblovaná prkna na obložení ( deštění ) stojek i nadpraží a vytvoření polodrážky pro křídlo. Fošnová zárubeň je již hoblovaná a opatřena polodrážkou pro dosedání křídla. Spotřeba dřeva je menší o obložení, vyžaduje však dobré a vyschlé dřevo, trpí vlhkostí zdiva, kroutí se a praská. Ocelová zárubeň je dnes nejpoužívanější. Její průřezy jsou vylisovány z ocelového plechu 1,8 mm tlustého. Osazují se při vyzdívání. Hloubka zárubní bývá 5, 10, a 15 cm, podle umístění v příčce nebo ve zdi. Rámová zárubeň se používá u vchodových dveří a osazuje se do rovného nebo zalomeného ostění. Upevňuje se lavičníky.