1. Úvodní hodina

Seznámení s učivem: Chemické vzdělávání - obecná chemie - anorganická chemie - organická chemie - biochemie Fyzikální vzdělávání - mechanika - termika - elektřina - optika - jaderná energie - vesmír