1.Historie a význam kuchařského umění

Historie a vývoj kuchařského umění  Vývoj kuchařského umění dělíme na tři období První období je založeno na přirozených pudech – instinktech  Trvalo od počátku vývoje člověka  Pravěký člověk se živil plody, kořínky, jedlými částmi rostlin, drobnými živočichy, rybami, masem náhodně ulovených zvířat.  Potravu nijak neupravoval  Při objevení ohně začíná potravu opékat = lepší, stravitelnější  Celý tento čas je dobou nejistoty z nedostatku potravy a úplné závislosti na přírodě a jejich plodech Druhé období je založeno na zkušenostech  Člověk si začíná sám zajišťovat potraviny – vznik zemědělství a chovu zvířat  Strava obohacena o mléko, maso, obiloviny, různé druhy koření a bylin  Toto období trvalo od barbarství až do minulého 19. století  Vznikají národní kuchyně Starověk  U starověkých národů – Egypťanů, Řeků a Římanů, dosáhla příprava pokrmů vynikající výše = kuchařské umění  Vyrábí se víno, pivo, kynutý chléb  Přepychové hostiny – „ lukulské hody“  Znalosti o výživě nepatrné Středověk  Kolébkou kuchařského umění Francie  Francouzská kuchyně dala základ jídelnímu lístku a gastronomickým pravidlům  Česká kuchyně byla vyspělá již v 10.století  Úpadek nastal po bitvě na Bílé hoře  Chudý lid jedl jednoduchou stravu, hlavním pokrmem bývala polévka doplněná chlebem (oukrop)  Šlechta jedla rozmařile  Na konci 17. a v 18. století ovlivňuje českou kuchyni kuchyně německá a dochází k poněmčování názvosloví Třetí období – založeno na rozumu a vědeckých poznatcích  Začíná se uplatňovat po rozvoji vědeckých poznatků v chemii, biochemii a fyziologii v 19. a 20.století  Zkušenost přivedla lidstvo k tomu, že je souvislost mezi výživou, zdravím a nemocí