Okna

8) Okna Skládají se z pevného rámu a pohyblivých křídel. Jako materiál se používá smrk nebo jedle, na vnější konstrukce borovice, která má hodně pryskyřice a lépe vzdoruje povětrnostním vlivům. Okna rozdělujeme :  Podle směru otevírání křídel  Na jednoduchá  Dvojitá  Zdvojená  Dřevěná  Plastová  Ocelová  Sklobetonová Podle směru otevírání křídel – otevíraná, sklápěcí, vyklápěcí, kyvná, otočná, posuvná, výsuvná a dále kombinace, např. otevírané a sklápěcí. Nejpoužívanější jsou okna jednoduchá, zdvojená a dvojitá. Jednoduchá okna mají jednu rovinu skla. Jejich tepelná izolace je nedostatečná, nelze jich použít ve vytápěných místnostech. Rám okna je jednoduchý, spára mezi stěnou a rámem se utěsní provazcem z minerální vlny. Zdvojená okna se dnes používají nejčastěji a jejich rozměry jsou typizovány. Dvě roviny skel jsou od sebe vzdáleny asi 4 cm, což je z hlediska tepelné izolace nejvýhodnější. Křídla vnějšího a vnitřního zasklení jsou přibližně stejného průřezu a jsou spolu spojena závěsy a spojkami, které umožňují občasné čištění i vnitřních ploch skel. Dvojitá okna – dvě roviny skel jsou od sebe vzdáleny asi 12 cm a každé je vsazeno do samostatně otevíraných křídel. Ocelová okna se vyrábějí z tenkostěnných lisovaných průřezů nebo z válcovaných průřezů tvaru T a L. Používají se v průmyslové a zemědělské výstavbě, v bytové výstavbě na okna sklepní a schodišťová. Sklobetonová okna se osazují jako prefabrikáty nebo se vyzdívají na místě. Skleněné tvárnice bývají čtvercové, 20 x 20 cm, duté, uvnitř rýhované, zvenčí hladké. Rýhování způsobuje rozptyl paprsků a tím silnější osvětlení. Tvárnice se osazují na střih ( tj. spáry probíhají i svisle ) do cementové malty, do níž se vkládá kruhová ocelová výztuž. Po obvodě se vytváří železobetonový rám asi 5 x 5 cm. Musí se pamatovat na možnost dilatace a nahoře ponechat vůli, aby stěna nebyla zatížena.