9.-10. Slovesa s neodlučitelnou předponou

Německá slovesa s neodlučitelnou předponou Neodlučitelné předpony jsou: - be-, ge-, emp-, ent-, ver-, zer-, miss-, er- Neodlučitelné předpony se nikdy od slovesa neodlučují. Příklady sloves: bestellen – objednat besuchen – navštívit beginnen – začínat bekommen – dostat gehören – patřit entsprechen – odpovídat entschuldigen – omluvit se verstehen – rozumět erzählen – vyprávět