7.-8. Slovesa s odlučitelnými předponami

Slovesa s odlučitelnou předponou Odlučitelné předpony – ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu- !!!!Při časování se předpona odloučí od základu slovesa a stojí na konci věty!!!! Příklad: Vezmeme si sloveso machen = dělat a přidáme odlučitelné předpony abmachen = oddělit, odstranit anmachen = přidělat, zadělat těsto aufmachen = oteřít ausmachen = vypnout einmachen = zavařovat mitmachen = zúčastnit se, spolupracovat vormachen = ukázat komu, jak se to dělá zumachen = zavřít Věty: Zavřu okno. Ich mache das Fenster zu. Otevře okno. Er macht das Fenster auf. Slovesa s odlučitelnou předponou vor/stellen = představit vor/bereiten = připravovat an/rufen = zavolat an/ziehen = obléknout se ein/laden = pozvat ein/kaufen = nakupovat her/kommen = přijít sem mit/bringen = přinést weg/fahren = odjet Cvičení: Přeložte do německého jazyka: 1. Dneska nakupuji v Bille. 2. David přinese v pondělí peníze (das Geld). 3. Zavoláme zítra. 4. Přijdu sem ve tři. 5. Vy odjedete do Prahy v pátek.