28. Budoucí čas

Sloveso WERDEN – budoucí čas Budoucí čas se tvoří pomocí werden a infinitivu plnovýznamového slovesa: Přítomný čas Budoucí čas ich frage ich werde fragen du fragst du wirst fragen er/sie/es fragt er/sie/es wird fragen wir fragen wir werden fragen ihr fragt ihr werdet fragen sie/Sie fragen sie/Sie werden fragen Použítí slovesa werden - stát se: Příklady: a) má sestra čeká dítě, já se tedy stanu tetou - Ich werde Tante. b) - stmívá se - do němčiny se to překládá jako "stává se tmavo" - Es wird dunkel. - rozednívá se - do němčiny se to překládá jako "stává se světlo" - Es wird hell. - ona tloustne - do němčiny se to překládá jako "stává se tlustá"- Sie wird dick. Cvičení: 1. Převeďte věty do budoucího času – věty přeložte: 1. Ich koche nicht. 2. Wir machen es am Montag. 3. Eva lernt Deutsch. 4. Er trinkt Kaffee um drei. 2. Přeložte: 1. Budu jezdit v pátek domů. 2. Budeš pracovat? 3. Sandra bude vařit dobrý oběd. 4. Budeme péct dort. Domácí úkol: Převeďte věty do budoucího času – věty přeložte: Ich tanze gern. Am Montag kochen wir nicht. Grillen Sie auch? Trinkt Tom Grüntee?