40. Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba

Montáž domovní kanalizace, zkoušky a údržba Montáž má čtyři hlavní fáze 1. Montáž svodného potrubí (je vhodné provádět současně s výstavbou základů budovy) 2. Montáž odpadního potrubí 3. Montáž připojovacího potrubí 4. Montáž a kompletace zařizovacích předmětů Zkoušky mají prověřit kvalitu montáže kanalizace, spojů a zejména vodotěsnost a plynotěsnost kanalizace. Nejprve se provede vizuální technická prohlídka. následuje zkoška vodotěsnosti, a poté zkouška plynotěsnosti. O zkouškách se vyhotoví protokol. Údržba spočívá v provádění pravidelných kontrol a čištění kanalizace a jejího příslušenství tedy zápachových uzávěrek, čistících tvarovek, lapačů a dalších. Provádí se mechanickým způsobem např. instalatérským perem, dále čistícím pryžovým zvonem, proplachy a chemickými prostředky (Drana, Tiret..) Dále seprovádí výměna poškozených částí nebo v případě zamrznutí opatrné rozmrazování (párou, horkou vodou - pozor však u plastů) Po opravách má následovat zkouška.