42. Rekuperace odpadního tepla

Rekuperace odpadního tepla Jedná se o proces, při kterém se využívá teplo z ohřátého vzduchu z místnosti odváděného pro předehřívání čerstvého vzduchu do místnosti z vnějšího prostředí přiváděného. Jde tedy o proces zpětného získávání tepla. Tento proces se nazývá rekuperace a přináší úspory tepla při ohřívání čerstvého vzduchu. Rekuperace je dále výhodná ekologicky ale i ze zdravotního hlediska. Proces rekuperace probíhá ve výměníku - rekuperátoru. Systémy zpětného získávání tepla se dělí podle charaktru výměníků tepla do čtyř skupin: 1. Rekuperační výměníky - deskové, kapalinové 2. Regenerační výměníky 3. Kontaktní kapalinové výměníky 4. Tepelná čerpadla Nejpoužívanější jsou deskové rekuperační výměníky typu vzduch - vzduch. Použití rekuperátoru je např. v plavecké hale, nebo různých víceúčelových halaách, některých pracovištích ale i v rodinných domech kde je kladen důraz na energetickou úspornost a ekologičnost. Z technických parametrů udáváme vzduchový výkon např. až 20 000m3/hodinu i více a např. teplotní odolnost (-25°C až + 85°C). účinnost předání tepla (např. až 75%). Nejpoužívanější rekuperátor má tvar čtverce - křížové uspořádání. Materiál je např. nerezová ocel