Schodiště

4) Schodiště Schodiště je konstrukce, která slouží ke svislému ( vertikálnímu ) komunikačnímu spojení podlaží. Skládá se ze schodišťových ramen se stupni, podest a zábradlí. Druhy schodišť Schodiště rozdělujeme : Podle funkce na schodiště hlavní, vedlejší ( které se zřizuje z důvodu provozních a bezpečnostních ) a schodiště vyrovnávací, které vyrovnává různé výškové úrovně podlaží; Podle počtu ramen připadajících na výšku podlaží na schodiště jednoramenné, dvouramenné nebo víceramenné; Podle tvaru ramen na schodiště s přímými rameny ( rovné stupně ), se zakřivenými rameny ( kosé stupně ) a se smíšenými rameny ( rovné i kosé stupně ); Podle sklonu ramen na schodiště rampové ( přes 10 do 20°), mírné ( přes 20 do 25°), běžné ( přes 25 do 35°), strmé ( přes 35 do 45°), žebříkové ( přes 45 do 60°). Největší dovolené sklony ramen určují projektové normy; Podle směru výstupu na schodiště přímé, pravotočivé nebo levotočivé; Podle umístění na schodiště vnitřní, vnější ( souvisící přímo s objektem ) a schodiště terénní, jež je umístěno v terénu; Podle způsobu podporování a provedení schodišťových ramen na schodiště vřetenové, schodnicové, visuté, železobetonové monolitické ( betonované na stavbě do bednění ), železobetonové z prefabrikovaných prvků, železobetonová prefabrikovaná ramena ( panely ). Vlastnosti schodišť Schodiště má bezpečně přenést svoji tíhu a užitečné zatížení do základů; umožnit bezpečný a pohodlný výstup a sestup osob do jednotlivých podlaží, snadný přístup do budovy a únik z ní při požáru i pohodlné stěhování nábytku; být dobře osvětleno a odvětráváno okny. Vnitřní a vnější schodiště, jejich části Části schodiště jsou :  Schodišťový prostor  schodišťové rameno  Stupeň  Schodnice  Schodišťová zeď  vřetenová zeď  vřeteno  schodišťové zrcadlo  odpočívadla  podestový nosník  zábradlí  madlo Schodišťový prostor je komunikační prostor vymezený schodištěm. Konstrukce ohraničující schodišťový prostor musí být z nehořlavého materiálu. Od půdního a sklepního prostoru je oddělen, větrán a má mít přímé denní osvětlení. Umělé osvětlení musí zabezpečovat bezpečný provoz.