Vodorovné konstrukce

3) Vodorovné konstrukce Vodorovnými nosnými konstrukcemi rozumíme :  stropy,  překlady,  balkóny,  římsy  arkýře  lodžie Druhy a vlastnosti stropů a překladů Stropy Stropy jsou vodorovné nosné konstrukce, které rozdělují prostor budovy na jednotlivá podlaží nebo uzavírají místnosti budov jednotlivých podlaží. Druhy stropů Stropy rozdělujeme : • podle materiálu – na dřevěné, ocelové, železobetonové • podle konstrukčního uspořádání – na klenuté, deskové, trámové • podle použité technologie – na stropy monolitické, prováděné na místě do bednění a stropy prefabrikované Vlastnosti stropů Stropy mají :  bezpečně přenášet vlastní tíhu a užitečné zatížení do svislých podpor, tj. do nosných stěn nebo pilířů  být oddolné proti ohni  splňovat požadavky na zvukovou a tepelnou izolaci Zatížení stropních konstrukcí Zatížení předepisuje norma ČSN 73 1310 a týká se hlavně užitečného zatížení, tj. zatížení lidmi, nábytkem a zařízením, stroji apod. Pro stropní konstrukce obytných a občanských budov je od 150 do 500 kp/m2 ( čti kilopond na metr čtvereční ).