7. hodina - Kultura osobního projevu

7. hodina Kultura osobního projevu mluvíme: jasně, výstižně, logicky, srozumitelně, stručně, a přiměřeně rychle dbáme na: dostatečnou hlasitost, důraz, intonaci, odmlky mezi slovy a větami, výslovnost projev má být: zajímavý, logicky členěný pozor na: spisovnou češtinu, nevhodné užívání slangu, rádobyvtipná vyjádření, vulgarismy, dlouhá souvětí bez konce, velké množství cizích slov, plevelná slova (takže, tak určitě, prostě...), zvuky aaaa, - projev přizpůsobíme posluchačům (děti, dospělí...) komunikace = dorozumívání 1. verbální - dorozumívání pomocí slov 2. neverbální - dorozumívání pomocí mimiky, gestiky, postojů těla mimika = pohyby obličeje gestika (gestikulace) = pohyby rukou Jazykolamy Královna Klára na klavír hrála. V hlavní roli lord Rolfa hrál Vladimír Leraus. Strč prost skrz krk. Vlk strhl srně hrst srsti. Petr Fletr pletl svetr. Řevnivý řezník řezal dceři rázně řezy. Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.
text