4), 5) Kola a pneumatiky

3) Kola a pneumatiky Nejčastěji používaná kola automobilů se skládají z těchto částí : • Disky s ráfky • Hlavy ( paprskové hlavy ) • Pneumatiky Diskové kolo se skládá z ráfku a disku. Ráfek zabezpečuje spojení pneumatiky s diskem, patky pneumatiky jsou s dosedací plochou spojeny pouze třením. Disk zabezpečuje spojení a přenos sil a momentů mezi diskovým kolem a jeho nábojem. Účel kol a požadavky na ně kladené Kola nesou automobil a zároveň se jejich prostřednictvím, zpravidla pomocí předních kol, mění směr jízdy automobilu. Kola jsou posledním článkem v poháněcí soustavě vozidla a přenášejí hnací sílu na silnici. Zároveň jsou prvním prvkem pérování automobilu. Kola patří mezi neodpérované hmoty automobilu, proto mají mít co nejmenší hmotnost. Kola musí mít potřebnou pružnost a pevnost a musí být dobře vyvážena, aby se zabránilo jejich kmitání, které má nepříznivý vliv na nápravy automobilu a na bezpečnost jízdy. Uložení kol Uložení kol na nápravě má být takové, aby zaručilo co nejmenší tření a přitom má odlehčovat ohybové zatížení hnacích hřídelů kol. Kola mohou být uložena : • Na mostu • Letmo • Pololetmo Uložení kol na mostu – hnací hřídel má kola odlehčena a nepřenáší tedy namáhání na ohyb. Při tomto způsobu je kolo uloženo otočně ve dvou valivých ložiscích na vnějším konci mostu. Používá se u těžkých automobilů, jejichž kola jsou velice zatížena. Uložení kol letmo s plně zatíženým hřídelem, Při tomto způsobu uložení je hnací hřídel zatížen mimo namáhání na krut i namáháním na ohyb. Proto se používá jen u menších automobilů. Kolo je uloženo Na hnacím hřídeli vedle ložiska. Uložení kol pololetmo, Při tomto způsobu uložení je kolo na jednom ložisku vsazeném, nebo nasazeném na konci mostu. Hnací hřídel přenáší točivý moment, ale částečně je namáhán i na ohyb. Je to nejrozšířenější způsob. Druhy kol podle konstrukce U osobních automobilů se nejvíce používají disková kola. Disky se lisují z ocelového plechu a přivařují se k ráfkům. Otvory v disku, které mohou být různého tvaru, se jednak snižuje hmotnost disku, jednak se jimi podporuje cirkulace vzduchu, a tím chlazení celého kola a brzd. Disková kola se vyrábějí i odléváním z lehkých slitin. U nákladních automobilů se používají převážně ocelové lisované disky, někdy odlévané disky s ráfkem. Drátová kola se vyrábějí buď s hlavou, nebo s přírubou. Drátové kolo s hlavou má dvojdílný střed. Vnitřní část, hlava, zůstává při výměně kola na čepu. Vnější část se nasune na hlavu kola a připevní maticí. Výměna je velmi rychlá a proto se tato kola dříve používala u sportovních a některých závodních automobilů. Dráty kol se montují ve dvou i více řadách. Výhodou drátových kol je větší pevnost a pružnost a menší hmotnost, než u diskových kol. Nevýhodou je jejich vyšší cena, nákladnější je i údržba a zdlouhavě se čistí. Jejich odpor vzduchu je také větší. Hvězdicová kola jsou buď lisovaná, hlavně pro osobní automobily, nebo litá pro nákladní automobily. Lisovaná kola se vyrábějí z tenčího plechu, jejich hmotnost je tedy menší. Litá kola mají hlavu odlitou v celkus hvězdicí, zpravidla šestiramennou. K hvězdici se připevňuje dělený ráfek. Ráfky, jejich účel, druhy a značení Ráfek slouží k uložení pláště pneumatiky. Ráfky mají prohloubený nebo plochý tvar, jsou pevné i snímatelné, jednodílné i vícedílné. U osobních automobilů se používají jen jednodílné prohloubené ráfky s kuželovými dosedacími plochami. Prohloubení střední části ráfku umožňuje montáž pláště a může být symetrické nebo nesymetrické. Tvar dosedacích ploch ráfku je důležitý zejména vzhledem k bezpečnosti spojení pláště s ráfkem ( u bezdušových pneumatik ). Ráfky pro osobní automobily se vyrábějí stočením, svařením na tupo a válcováním profilu z ocelového plochého pásu. Ráfek má otvor pro ventil pneumatiky. U nákladních automobilů se zpravidla používají dva druhy ráfků, a to vícedílné ploché a jednodílné prohloubené s kuželovými dosedacími plochami. Kuželové dosedací plochy zaručují dobré přitlačení patek pláště k ráfku. Velikost ráfku určují dva základní rozměry, a to : • Jmenovitá šířka b • Jmenovitý průměr D Které tvoří mezinárodně normalizované číselné řady ( odpovídající normalizovaným základním rozměrům plášťů ) a jsou součástí označení diskového kola. Další základní údaj charakterizující ráfek, který je též součástí označení diskového kola, je tvar okraje ráfku. Hlavní rozměry charakterizující diskové kolo jsou : • Zális e • Průměr roztečné kružnice otvorů pro připevňovací šrouby d3 • Počet otvorů pro připevňovací šrouby • Průměr otvorů pro připevňovací šrouby d4 • Průměr středního otvoru disku d Označení diskového kola je uvedeno na jeho boku a obsahuje označení ráfku těmito údaji : • Jmenovitá šířka ráfku v palcích b • Jmenovitý průměr ráfku v palcích D • Tvar okraje ráfku ( jen u prohloubených ráfků pro osobní automobily ), Příklad značení : 1. Prohloubený ráfek – označuje se b x D ( b je jmenovitá šířka ráfku v palcích, D je jmenovitý průměr ráfku v palcích ). Například 4 ½ J x 13 H2, Kde 4 ½ je jmenovitá šířka v palcích, J - tvar okraje raménka ráfku, 13 - jmenovitý průměr ráfku v palcích H - bezpečnostní výstupek ráfku 1 - jednostranný bezpečnostní výstupek 2 – oboustranný bezpečnostní výstupek 2. Plochý ráfek – označuje se b – D ( b je jmenovitá šířka ráfku v palcích, D je jmenovitý průměr ráfku v palcích ). Například 8,0 – 20 Kde 8,0 je jmenovitá šířka ráfku v palcích 20 je jmenovitý průměr ráfku v palcích Pneumatiky, jejich účel, druhy, konstrukce a označování Pneumatiky, jako část podvozku automobilu mají významný vliv na bezpečnost jízdy, pohodlí cestujících a hospodárnost provozu automobilu. Pneumatika běžného provedení se skládá ze tří částí : o Plášť o Duše o Ochranná vložka Bezdušová pneumatika přebírá zároveň funkci duše a ochranné vložky. Podle konstrukce rozeznáváme dva druhy plášťů : a) Diagonální pláště, které mají vlákna kostry vzhledem k rovině souměrnosti pláště uložena šikmo. Pláště osobních automobilů mají vlákna uložena pod úhlem 35° až 40°, sportovních automobilů 30° až 35° a pláště nákladních automobilů 40°. Pevnost pláště určuje počet vložek kostry. b) Radiální pláště, které mají vlákna kostry vzhledem k rovině souměrnosti pláště uložena kolmo ( nebo téměř kolmo ). Úhel uložení vláken je 85° až 90°. V koruně radiálního pláště je vždy nárazník, jehož vlákna jsou k rovině souměrnosti pláště uložena obyčejně v ostrém úhlu ( 10 až 30° ). U radiálních plášťů se často místo textilních kordů používají ocelové kordy. Podle materiálu kostry a nárazníku rozeznáváme : a) Radiální pláště textilní, kostra a nárazník jsou z textilních kordů. b) Radiální pláště kombinované, kostra je z textilních kordů a nárazník z ocelových kordů ( radial steel ). c) Radiální pláště s kostrou a nárazníkem z ocelových kordů ( radial all steel ). Části pláště pneumatiky: Kostra pláště je tvořena kordovými vložkami, zakotvenými kolem ocelového lanka v patce pláště. Určuje řadu nejdůležitějších vlastností pneumatiky, mezi něž patří především nosnost pneumatiky, její tvar a jízdní vlastnosti. Patka pláště je zesílená část pláště, dosedající na ráfek, na nějž ji přitlačuje vnitřní přetlak vzduchu. Patka pláště musí bezpečně přenést všechny síly z pneumatiky na ráfek a opačně. Spojení patky s ráfkem u bezdušových pneumatik musí být vzduchotěsné. Nosným prvkem patky je výztužné ocelové lanko, k němuž jsou zakotveny jednotlivé vložky kostry. U plášťů pro nákladní automobily se používají v patce dvě lanka. Nárazník je část pláště tvořící přechod mezi běhounem a kostrou pláště. K jeho výrobě se používají různé druhy materiálu. Zvyšuje odolnost kostry pneumatiky proti průrazu. Bočnice chrání boční část kostry pláště před mechanickým poškozením. Běhoun je vrstva pryže na vnějším obvodu pláště opatřená vzorkem. Hlavní funkcí běhounu je přenášet hnací sílu vozidla na vozovku, zlepšovat přilnavost ( adhezi ) k vozovce a zvyšovat účinnost brzdového systému. Dezén vzorek na styčné ploše pláště s vozovkou. Je to soustava různě uspořádaných drážek, které rozčleňují povrch styčné plochy na geometrické obrazce – figury. Hlavní úlohou dezénu je zabezpečit co nejvyšší přilnavost pneumatiky k vozovce. Životnost pneumatiky je mimo jiné určována hloubkou drážek dezénu ( letní 1,6 mm, zimní 4 mm ). Duše ( vzdušnice ) je součástí pneumatiky běžného provedení. Má ventil, kterým se plní vzduchem na předepsaný tlak. Ventil je u osobních automobilů kovový, kombinovaný s pryžovou těsnící vrstvou, u nákladních automobilů je celokovový. Ventil se skládá z tělesa, kuželky a čepičky. Novějším typem je ventil dělený, který se skládá z tělesa, patky, matice a těsnícího kroužku. Ochranná vložka se používá v pneumatikách nákladních automobilů k ochraně duše před poškozením patkou pláště. Označování pneumatik Velikost pneumatiky určují dva základní rozměry : B – šířka průřezu pneumatiky, D – dosedací průměr ráfku, Které tvoří mezinárodně normalizované číselné řady a jsou součástí označení pneumatiky. Mimo to se udává profilové číslo ( poměr výšky profilu pláště H k jeho šířce B v procentech ). Lze jej vypočítat : ( H/B x 100% ). Další údaje, které charakterizují plášť pneumatiky, jsou typ dezénu, odpovídající rozměr duše, dovolené zatížení ( únosnost ), typ pláště pneumatiky ( konstrukce), index ry\chlosti, kvalita pláště. Označení pláště uvedené na jeho boku se skládá ze základního označení a doplňujících údajů. V současné praxi jsou běžné dva hlavní způsoby označení pláště pneumatiky: a) Šířka pláště v palcích a průměr ráfku v palcích, např. 5,90 – 15 b) Šířka pláště v mm a dosedací průměr ráfku v palcích, např. 165 – 13 U některých plášťů se používá označení k rozměru pláště i profilové číslo, např.: 175/70 SR – 13 Radial, Kde 175 je jmenovitá šířka pláště v mm 70 je profilové číslo ( série 70 ) SR je označení rychlostní kategorie ( index rychlosti ) 13 je průměr ráfku v palcích, Radial je plášť s radiální konstrukcí Další značení : BIAS BELTED – smíšená konstrukce STEEL – u pláště s výstužným pásem z ocelového kordu ( pod běhounem ) ALL STEEL – výztužný pás i kostra z ocelového kordu, TUBELESS – u pláště, který můžeme použít bez duše, TUBE TYPE – u pláště s duší, SR ( popř. S ) – znamená povolenou rychlost do 180 km/hod, HR ( popř. H ) – pro povolenou rychlost do 210 km/hod, VR ( popř. V ) - pro povolenou rychlost do 240 km/hod, WR ( popř. W ) – pro povolenou rychlost do 270 km/hod, ZR ( popř. Z ) – rychlosti nad 270 km/hod. Dezén pláště ( vzorek ) : o Letní o Zimní W M+S o Univerzální V označení např. NB 32, OR 36 číslo značí typ dezénu. Indikátor opotřebení je umístěn v ramenu pláště nejméně na šesti místech stejnoměrně po obvodu. Označení je provedeno písmeny TWI ( Tread Wear Inndications ) v místech, kde jsou na dně v hlavních dezénových drážkách výstupky o výšce 1,6 mm.